Horti Footprint Chain Program

De tuinbouwsector een stap verder: collectief klimaatneutraal produceren.

De tuinbouwsector een stap verder: collectief klimaatneutraal produceren.

De tijd van praten over footprints, CO2-compensatie en klimaatneutraal produceren is voorbij. Het is tijd voor de tuinbouwsector om de daad bij het woord te voegen. Dat betekent dat niet alleen telers in actie moeten komen, maar de hele keten.

De aanleiding

De toenemende vraag naar duurzame productie

De vraag van consumenten en bedrijven naar duurzaam geteelde tuinbouwproducten neemt toe. Bovendien is er bij retailers, overheden, consumenten en milieuorganisaties een groeiende behoefte aan bewijs dat een bedrijf duurzaam werkt. Voor het berekenen, monitoren en benchmarken van de milieu-impact van producten, is een levenscyclusanalyse (LCA) een breed erkende techniek. Zowel ketenpartners als de markt vragen steeds meer om footprintberekeningen van tuinbouwproducten. Met het Horti Footprint Chain Program komt de tuinbouwsector collectief in actie door gehoor te geven aan deze behoeften.

Onze missie

Het Horti Footprint Chain Program heeft als doel voor iedere partij in de keten om inzicht te krijgen in zijn eigen milieu-impact om zijn footprint te verkleinen. Op deze manier kan de CO2-uitstoot per onderdeel van de keten worden verminderd, wat uiteindelijk leidt tot een klimaatneutraal product. Doordat iedere schakel in de keten meewerkt aan de footprintberekening, kan in kaart worden gebracht welke categorieën de hoogste milieubelasting veroorzaken. Zo kunnen we er met elkaar aan werken om de totale uitstoot terug te dringen en waar nodig te compenseren.

Footprintberekening

Milieu-impact inzichtelijk maken

CO2-EMISSIES

Reduceren en compenseren

KLIMAATNEUTRAAL

Een 100% milieuvriendelijk product

Our Farm

The Home For Our Farm.
Natural. Sustainable.

Ac donec volutpat orci egestas pellentesque et pellentesque porta magna est varius suscipit gravida neque condimentum nec morbi fermentum vitae sapien ac nisi, accumsan eu, porttitor pulvinar nisi, amet consequat fringilla sit facilisi imperdiet.

Onze partners

Over het project

"Eén van de kernwaarden van Dümmen Orange is 'Verantwoordelijk voor mensen, gemeenschappen en de planeet'. Wij geloven dat wij onze rol binnen de keten moeten pakken en deze kernwaarde ook moeten uitdragen door middel van acties. Naast het creëren van bewustzijn verwachten wij dat het Horti Footprint Chain Program ook concrete verbeteringen in kaart zal brengen, zodat wij met andere partijen in de keten middels innovatie en een samenwerking de CO2-emissies kunnen terugbrengen tot het minimum."
Frank Wagenaar, Dümmen Orange
"Wij zijn in dit project gestapt omdat wij het enorm belangrijk vinden om als bedrijf CO2-neutraal te produceren en uiteindelijk klimaatpositief te worden. We willen verantwoording kunnen afleggen aan de consument en vragen onze leveranciers daarom om inzicht te geven in hun milieubelasting. Vanuit het Horti Footprint Chain Program kunnen we die bedrijven helpen om ook stappen te zetten."
Marco van der Goes, Houwenplant