Ketenprogramma verduurzaming sierteeltsector

HORTI FOOTPRINT CHAIN PROGRAM: collectief klimaatneutraal produceren.

De tuinbouwsector een stap verder: collectief klimaatneutraal produceren.

De tijd van praten over footprints, CO₂-compensatie en klimaatneutraal produceren is voorbij. Het is tijd voor de tuinbouw- en sierteeltsector om de daad bij het woord te voegen. Dat betekent dat niet alleen telers in actie moeten komen, maar de hele keten.

De aanleiding

Consumenten en retailers vragen: “Hoe duurzaam is deze bloem of plant nu écht?”

De vraag van consumenten, retailers en overheden naar duurzaam geteelde tuinbouwproducten neemt toe. Bovendien is er bij deze partijen een groeiende behoefte aan bewijs dat een bedrijf duurzaam werkt. De bestaande (milieu)certificeringen geven geen concreet antwoord in de vorm van een waarde. Daardoor zijn producten onderling nog lastig te vergelijken. De levencyclusanalyse (LCA) is voor het berekenen, monitoren en benchmarken van de milieu-impact een breed erkende techniek. Voor een volledige berekening zijn veel gegevens van de gehele productie en logistieke keten nodig. De uitstoot van de hele levenscyclus samen bepaalt namelijk de totale milieu-impact (milieu-footprint) van de bloem of plant. Met het Horti Footprint Chain Program komt de tuinbouwsector collectief in actie door gegevens te verzamelen en samen een plan te maken om te reduceren.

Onze missie

Het Horti Footprint Chain Program heeft als doel om voor iedere partij in de keten inzicht te krijgen in zijn aandeel op de CO₂-footprint van het eindproduct, om vervolgens zijn uitstoot te reduceren. Op deze manier kan de uitstoot van CO₂ per onderdeel van de keten worden verminderd, wat uiteindelijk leidt tot een klimaatneutraal product. Doordat iedere schakel in de keten meewerkt aan de footprintberekening, kan in kaart worden gebracht welke categorieën de hoogste milieubelasting veroorzaken. Zo kunnen we er met elkaar aan werken om de totale uitstoot terug te dringen en waar nodig te compenseren. Zo werken we samen toe naar klimaatpositieve sierteeltproducten in 2030.

Footprintberekening

Milieu-impact inzichtelijk maken

CO2-EMISSIES

Reduceren en compenseren

KLIMAATNEUTRAAL

Een 100% milieuvriendelijk product

Onze partners

Over het Horti Footprint Chain Program

"Eén van de kernwaarden van Dümmen Orange is 'Verantwoordelijk voor mensen, gemeenschappen en de planeet'. Wij geloven dat wij onze rol binnen de keten moeten pakken en deze kernwaarde ook moeten uitdragen door middel van acties. Naast het creëren van bewustzijn verwachten wij dat het Horti Footprint Chain Program ook concrete verbeteringen in kaart zal brengen, zodat wij met andere partijen in de keten middels innovatie en een samenwerking de CO₂-emissies kunnen terugbrengen tot het minimum."
Frank Wagenaar, Dümmen Orange
"Wij zijn in dit project gestapt omdat wij het enorm belangrijk vinden om als bedrijf CO₂-neutraal te produceren en uiteindelijk klimaatpositief te worden. We willen verantwoording kunnen afleggen aan de consument en vragen onze leveranciers daarom om inzicht te geven in hun milieubelasting. Vanuit het Horti Footprint Chain Program kunnen we die bedrijven helpen om ook stappen te zetten."
Marco van der Goes, Houwenplant