Horti Footprint Circle Member

ABAB

Over ABAB

Een businesspartner die u helpt ertoe te doen.

Dromen van ondernemers waarmaken. Dát is waar ABAB voor staat en gaat. Door samen te kijken naar de beste oplossing voor een gezonde, toekomstbestendige bedrijfsvoering. De adviseurs van ABAB komen met relevante kennis en nemen taken uit handen, zodat ondernemers het beste uit zichzelf en hun onderneming kunnen halen.

Als ABAB willen we van betekenis zijn, ook voor onze leefomgeving. Duurzaamheid is voor ons daarom een belangrijk thema, zowel richting onze klanten en medewerkers als het klimaat. Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zetten ons ervoor in om een herstellende bijdrage te leveren aan onze wereld.

DIENST

Een vruchtbare samenwerking als basis voor resultaat

Het team tuinbouw business van ABAB helpt ondernemers bij het formuleren en implementeren van de juiste strategie. Natuurlijk mét behoud van hun unieke identiteit en gericht op de continuïteit van het tuinbouw- of agribusinessbedrijf. 

Een duurzame bedrijfsstrategie is belangrijk voor de veerkracht, groei en relevantie van bedrijven op de lange termijn. Samen verminderen we de ecologische voetafdruk, stimuleren we circulaire systemen en bevorderen we energie-efficiëntie van bedrijven. Ook leveren wij er een bijdrage aan dat tuinbouw- en agribusinessbedrijven voldoen aan de groeiende vraag naar verantwoorde tuinbouwproducten.

Hoe doen wij dit? Wij:

  • adviseren over ontwikkelingen op het gebied van footprintverlaging;
  • helpen een strategie met toekomstperspectief te ontwikkelen;
  • begeleiden bedrijven bij het aanvragen van subsidies voor investeringen die de footprint verlagen;
  • begeleiden financieringen voor verduurzaming;
  • begeleiden samenwerkingen (juridisch, fiscaal, praktisch) op het gebied van verduurzaming;
  • implementeren verduurzaming in de bedrijfscultuur.
Waarom Horti Footprint Circle?

ABAB als Horti Footprint Circle member

Verduurzaming is voor de continuïteit en gezondheid van tuinbouw- en agribusinessbedrijven van groot belang. Inzicht in de footprint van uw bedrijf maakt dat u weet waar er nog winst te behalen is. Ondernemers die zich inzetten om hun footprint te verlagen, doen dit niet alleen, maar juist samen met andere partijen in de keten. De verminderde impact op het milieu, maar ook die samenwerking zijn belangrijk voor een winstgevende toekomst. Zo kunt u elkaar versterken en de gehele keten verbeteren. Het gaat immers niet om het belang van één bedrijf, maar om die van de hele sector.

‘Om in de toekomst aantrekkelijk te blijven, moet u als ondernemer uw footprint weten én verlagen. Wetgeving, retail en consumenten gaan hier steeds meer om vragen. Een lagere footprint wordt toegevoegd aan de belangrijke kwaliteitskenmerken. Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat footprintverlaging ook de kostprijs positief kan beïnvloeden. Niet alleen u, maar ook uw ketenpartners zijn in beweging om samen de toekomst vorm te geven.’

Eric Flinterman, Relatiemanager
Bekijk andere Horti Footprint Circle-members
Scroll naar boven