Samenvatting vierde bijeenkomst

We zijn nog aan het nagenieten van de laatste bijeenkomst van het Horti Footprint Chain Program. Deze vond op dinsdag 29 november plaats bij het prachtige bedrijf Koppert. De zaal was goed gevuld met bijna 70 mensen. Niet alleen werd de bijeenkomst bijgewoond door 7 nieuwe participanten; ook waren er zo’n 20 gasten aanwezig met een interesse om zich aan te sluiten bij ons programma. Iedereen werd verzocht om een actieve houding aan te nemen om de footprint naar beneden te werken. En gewerkt werd er.

Nieuwe participanten

De introductie van Henri Potze werd opgevolgd door pitches van nieuwe participanten. Een mooie mix van bedrijven met duurzaamheid hoog op hun prioriteitenlijst sloten zich de afgelopen tijd aan:

  • Lichtproducent Signify (ontstaan uit Philips) levert o.a. energie efficiënte LED lampen voor de tuinbouw. Duurzaamheid is 1 van de 5 prioriteiten en is aangesloten bij het programma, omdat zij de invloed van LED op de footprint inzichtelijk willen maken en telers willen helpen bij de verbetering van hun footprint. Zij geloven daarbij in samenwerking.
  • Plennid werkt aan circulaire grondstofketens en realiseert duurzame toepassingen van reststromen. Zo helpen zij ketens naar 100% circulair in 2050 en 50% in 2030. Minder waste en minder raw materials.
  • Rovero levert duurzame foliekassen. Ze hebben folie wat energieneutraal geproduceerd is en ze bieden een nieuw systeem wat tot 30% energie besparing kan opleveren. Directeur Jacco van Delden geeft aan zich zorgen te maken over de klimaatverandering en wat dit te weeg brengt voor o.a. zijn kleinkinderen. Een betere intrisieke motivatie kun je bijna niet hebben. Met deelname aan het Horti Footprint Chain Program wil hij een actieve bijdrage kunnen leveren om de footprint van de tuinbouw naar beneden te brengen.
  • Deboprojects ontwikkelt websites en software waarmee bedrijven slimmer en duurzamer kunnen werken. Ook hebben ze sustainable focused software ontwikkeld die bedrijven en personen uitdagen met duurzaamheid aan de slag te gaan.

Tijdens de presentatie van Edwin Muijt van Koppert kwam in een inspirerende film naar voren hoe het bedrijf zich dagelijks inzet om de land- en tuinbouw te ondersteunen bij de productie in harmonie met de natuur. Het is ontstaan vanuit de vraag wat te doen als chemie niet meer helpt bij het bestrijden van ziekten en plagen in gewassen. Inmiddels helpen zij wereldwijd bedrijven op een milieuvriendelijke manier bij het gezond houden van hun gewassen. Hun visie is 100% duurzame land- en tuinbouw. Hij nodigde de aanwezigen ook uit om op een ander moment hun Experience Center te bezoeken.

De ketens: footprint berekeningen en vérbeteringen

Vervolgens was het tijd voor de presentatie van drie doorberekende ketens met suggesties voor reductie, door Greenhouse Sustainability. Het gesprek kwam goed op gang. Waar sommige bedrijven eerst gedacht hadden dat hun duurzame oplossingen ‘gerommel in de marge’ waren, werd nu inzichtelijk dat ze wel degelijk een verschil maken.

Roos-keten

Voor de ketenberekening van de roos waren 2 verschillende route-opties berekend; wat duidelijk maakte wat het verschil in impact is tussen handelaren en de impact bij het afleggen van een route in Nederland of in het VK. Er werden interessante vragen gesteld, als: Dit is een roos gekweekt in Afrika, hoe zit het met de Nederlandse roos? Is woon-werkverkeer opgenomen in de footprint? En hoe zou bijvoorbeeld de impact van meststoffen omlaag kunnen worden gebracht?

Phalaenopsis-keten

De presentatie van de keten rondom de Phalaenopsis van Hazeu Orchids maakte niet alleen inzichtelijk wat er al is gedaan om de footprint te reduceren (bijv. het ontwikkelen van een zeshoekige pot), maar ook potentiële verbeteringen. Door gebruik van aardwarmte, groene elektriciteit en een nieuwe tray zou de totale footprint maar liefst 73% omlaag gaan. Een prachtig streven om gezamenlijk naar toe te werken.

Anthurium-keten

Ook door de Anthurium-ketenberekening werd duidelijk dat de totale footprint op korte termijn omlaag gaat door het toepassen van LED verlichting en 50% aardwarmte bij Houwenplant. Meer aanpassingen bij de productie alleen al (denk aan gebruik van veenvrij substraat en gebruik van groene waterstof), kunnen zorgen voor een totale footprint reductie van 84% bij Houwenplant, wat in de totale keten footprint neerkomt 36%. Vanzelfsprekend daalt de footprint nog verder als ook duurzame oplossingen worden toegepast in de andere ketenonderdelen.

Na de ketenpresentaties en de nodige pauzes werden de participanten verder gevoed met inspiratie over groene ammoniak als energiedrager door Proton Ventures, informatie over de toepassing van waterstof door Greenhouse Sustainability en verduurzaming van substraat door Lensli. Hoe vervolgens duurzame productie vertaald kan worden naar de consument heeft Fair Flora en GSES System toegelicht. Ook nieuwe participant Pré Sustainability kwam aan het woord over hun LCA-software Simapro en de samenwerking met Greenhouse Sustainability voor het tot stand komen van de Flori Footprint Tool.

Als afsluiter werd er nog druk nagepraat en genetwerkt. Al met al een zeer waardevolle bijeenkomst waar ongetwijfeld nog veel moois uit voortkomt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll naar boven