Samenvatting vijfde bijeenkomst

Bijeenkomst donderdag 6 april 2023

Deze keer waren we te gast bij het prachtige bedrijf VDE Plant dat dit jaar zijn 75 jaar jubileum viert. Het bedrijf is vanaf het eerste uur dat footprints in de tuinbouw berekend worden betrokken. We laten vandaag 4 ketens zien en gaan met elkaar het gesprek aan om de footprint weer te laten dalen. We laten ook zien hoe de footprint van Houwenplant, participant van het eerste uur, gereduceerd is en dit nog verder kan laten gebeuren. We gaan dus niet duurzaam praten, maar duurzaam doen. Vandaar het nieuwe werkwoord; Verduurzamen.

Pagter Innovations

De eerste eer aan Loes van der Toolen directrice van Pagter innovations voor een introductie. Met hun innovatieve Procona emmers wisten ze al dat ze duurzamer waren, maar konden het niet volledig onderbouwen. Met de tool die ze hebben laten ontwikkelen door Greenhouse Sustainability kunnen ze per situatie aangeven hoe duurzaam het product is ten opzichte van andere transportoplossingen van bloemen op water. In een Procona emmer reizen bloemen Bussiness Class voor een Economy prijs, want de investering in deze duurzame emmers is vaak al na 3 van de 80 rotaties al terugverdiend.

Lamboo Dried & Deco

Vervolgens introduceert Jan Lamboo zijn gelijknamige bedrijf Lamboo Dried Flowers. Dit bedrijf maakt droogbloemen en boeket op een, naar hun idee, duurzame wijze. Er wordt lokaal veel handwerk verricht van het produceren van de zaden tot het drogen en samenstellen van de boeketten. Een reden voor Lamboo om aan te haken bij het Horti Footprint Chain Program. Want is de bewering dat droogbloemen duurzamer zijn wel waar? De berekening is gestart en moet het uitwijzen. Hij is vervolgens ook erg benieuwd hoe er nog meer stappen voor verduurzaming gezet kunnen gaan worden.

De ketenberekeningen

De ketens die getoond zijn:

1. Roos

De Roos met Tambuzi in Kenya, Parfum Flower Company, FM Group en default waardes van retail, consument en end-of-life

Voor de verduurzaming werd laten zien wat er gebeurt als het product vervoerd wordt met de boot in plaats van het vliegtuig en als het product in een Procona emmer van Pagter Innovations naar de retail vervoerd wordt.

Vragen die ter sprake kwamen hadden ook wel wat te maken met Tambuzi, deze footprint is door hen aangeleverd en de opbouw is niet volledig inzichtelijk. Wel is het een bedrijf dat duurzaamheid zeer hoog in het vaandel heeft staan. Parfum Flower Company berekent al 2 jaar elke maand zijn footprint. Dit houdt Wouter scherp in zijn bedrijfsvoering, net als de rest van het bedrijf. Iedereen moet mee doen.

Levert het dan ook meer op was de vraag. Waarop Loes van Pagter insprong dat duurzaam in sommige gevallen ook goedkoper kan zijn voor een afnemer. Het vergt een investering die ook terug te verdienen is. Op het moment dat de CO2 belasting steeds meer geheven gaat worden is elke investering die nu gedaan is al sneller terugverdiend.

2. Phalaenopsis

De Phalaenopsis keten met potten van Modiform, Trays van Bestebreurtje, substraat van Lensli, handelspartner FM Group en uiteraard de Deense karren van Container Centralen. In deze keten werden de verbeteringen van de footprint getoond met de nieuwe hexagonale potten van Modiform en andere trays. Deze verbetering heeft Hazeu zelfs de Greenovation Award opgeleverd tijdens de Trade Fair in Aalsmeer. Potentiële verbeteringen  zijn onder andere inzet van zonenergie en mogelijk een extra schermdoek.

Opvallend was hier dat de consumenten default waarde maar beperkt hoger is dan bij de snijbloemenketen, terwijl de consumentenfase aanzienlijk langer is. De vraag was dan ook wat er in de default waarde is meegenomen. Dit gaat met name om het watergeven, maar dit wordt nog verder uitgezocht.

De kasopstanden waren ook nog een onderwerp van gesprek, want worden deze ook meegenomen in de berekening? Jazeker. Zogenoemde kapitaalgoederen zijn ook onderdeel van de footprint. De aanwezige gast van BOAL groep gaf aan dat zij aan het kijken zijn hoe ze de milieu-impact van aluminium naar beneden kunnen brengen door meer recycling en gebruik van laag carbon aluminium.

3. Anthurium

De Anthurium is de allereerste keten waar het programma mee gestart is en er zijn al mooie verbeteringen bij Houwenplant gerealiseerd door gebruik te gaan maken van LED van Signify, Geothermie en andere potgrond van Lensli die volledig veenvrij is. Daarmee wordt een reductie van 47% van de CO2 footprint gerealiseerd.

Mest en gewasbescherming kwam ook ter sprake. Deze zijn ook meegenomen. Zodra de footprint van Greenswitch van Van Iperen compleet is kan deze ook meegenomen worden in de ketenberekening.

4. Syngonium

De Syngonium van VDE Plant is berekend via de Flori Footprint Tool. Bij VDE Plant worden er continu verbeteringen doorgevoerd. In de planning is onder andere LED en een Condensor voor op de WKK die er voor zorgt dat de uitlaatgassen van 55 C naar 12 graden gaan. Ook is er gekeken wat het verschil is van een 1 of 2 stek pp teelt van de Syngonium. Met 2 pp is de plant 2 weken eerder klaar. Echter weegt deze winst in tijd en energie niet op tegen de impact van de inkoop van de jonge plant. Hierin zou een mooie uitdaging liggen bij de leverancier van de jonge planten. Om de impact van meststoffen naar beneden te brengen wordt er binnenkort gestart met Greenswitch van Van Iperen.

Rondleiding VDE

In 5 groepen kreeg de groep een rondleiding door het bedrijf inclusief de consumentenshop. Tijdens de rondleiding kon er ook een QR gevonden worden. Dit had alles te maken met de primeur van VDE Plant. Zij hebben namelijk als eerste de Flori Footprint Tool omarmt en communiceren nu als eerste hun FloriPEF-Footprint verklaring via de wallet van Certifeye.

Certifeye helpt bedrijven bij het verlagen van de informatielast. Bedrijven kunnen in de wallet van Certifeye hun certificaten plaatsen en kiezen met wie zij deze willen delen en wie deze mogen inzien. VDE Plant is het eerste bedrijf dat de footprintberekening van maar liefst 14 producten heeft opgenomen in de wallet.

Vervolgens nam VDE ons nog mee in hun bedrijfsvoering en filosofie; Groen is geen trend maar een lifestyle. Bijzonder om te zien was hoe helder VDE Plant de mogelijkheden voor verduurzaming in beeld heeft en alles geleidelijk implementeert. Van het gebruik van electraboilers, afvlakken van pieken van het net, daarop aansluitend wanneer ze wel of niet de WKK gebruiken. De verkenning voor de mogelijkheid van warmtepompen, extra schermdoek en plantweerbaarheid. Overal wordt over nagedacht. Mede ingegeven door het enorme bewustzijn van de footprint van het bedrijf en de producten.

Bloemenbureau Holland

Anne van de Wal programmamanager Sustainability nam het publiek mee in hoe de consument kijkt naar duurzaamheid van de sierteeltsector. Met haar brede ervaring van buiten de sector en haar relatief ‘verse’ blik gaf ze eerst een inzicht van de dingen die haar opvallen in de sector. Ze ziet dat de sierteeltsector veel in beweging is. Wat met name opvalt is de bereidheid tot samenwerking met elkaar. Er wordt binnen de sector veel onderling met elkaar gedeeld, maar weinig daarbuiten.

Uit het onderzoek van Bloemenbureau Holland onder Nederlandse, Engelse, Franse en Duitse consumenten blijkt dat niet veel consumenten actief met duurzaamheid bezig zijn bij aankoop van een bloem of plant. Dit heeft verschillende redenen, waaronder dat er niet veel over gecommuniceerd wordt binnen en buiten het schap. De kennis van de consument is beperkt. Over het algemeen heeft de consument een positieve associatie bij de duurzaamheid van bloemen en planten. Desondanks vindt de consument de sector afwachtend.

Uiteindelijk verwacht de consument van de retailer en producent dat zij verantwoord geproduceerde producten aanbieden. De verwachte acties zijn overwegend gericht op water- en landvervuiling, te veel verpakking en mogelijkheid voor recycling.

43% van de consument vindt dat bloemen en planten kopen leuk moet blijven en besteden geen aandacht aan duurzaamheidsissues. Het belangrijkste is om communicatie positief te houden om positieve associaties te behouden. Gebruik kracht van storytelling op een positieve en luchtige manier.

De toekomst

Afsluitend is de vorm en de toekomst van het programma besproken. Er kwam een opmerking om de retail nu toch ook echt te gaan betrekken in dit traject. Een kanttekening daarbij is dat het doel daarvan wel duidelijk voor ogen moet zijn. Zou het lukken om bij de volgende bijeenkomst een retailer te laten aanschuiven?

Over de toekomst van het programma is niet direct een besluit genomen. Voor alle participanten zal er daarom nog een mail volgen met meer informatie.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll naar boven