Ketenpartners

Al 34 bedrijven die een link hebben met de tuinbouw- en sierteeltsector behoren tot de ketenpartners van het Horti Footprint Chain Program. De ketenpartners zetten zich collectief in om de gehele sector te verduurzamen. Interesse om uw bedrijf aan te sluiten? Neem contact met ons op.