Samenvatting tweede bijeenkomst

Op vrijdag 12 november vond de tweede bijeenkomst van het Horti Footprint Chain Program plaats bij Container Centralen. Blij waren we om te zien dat iedereen er vol achter staat en niet kan wachten om concreet in actie te komen! Hier volgt een samenvatting van de besproken punten.

Na een interessante rondleiding door het depot van Container Centralen zijn we van start gegaan met het doel en hebben toegelicht wat de acties van afgelopen tijd zijn geweest op het gebied van werving, calculatie en promotie. Helaas was het net te vroeg om data van de berekende participanten te delen, omdat daar nog geen overleg over had kunnen plaatsvinden. Wel hebben we inzicht gegeven in wat er berekend is. Daarnaast hebben we jullie inzicht gegeven in de investeringen en verdeling van het “marketing”-budget o.b.v. 50 participanten.

Presentatie van Facily Law

Jan Spanjaard van Facily Law, heeft een presentatie gegeven met een aantal actuele en relevante juridische onderwerpen over de circulaire economie:

 • De juridische gevolgen van “green washing”. Als blijkt dat wat gezegd is niet klopt met betrekking tot duurzaamheid, dan is dat ook contractbreuk. In eigen contracten kan ook op dit punt gestuurd worden. In contracten moet meer en meer worden stilgestaan bij het verdelen van de verantwoordelijkheden van groener opereren (bijvoorbeeld CO2-reductie) in de hele productieketen. 
 • Kooprecht van refurbished producten of producten met refurbished materiaal. Het huidige kooprecht gaat altijd uit van nieuwe producten. Als hiervan afgeweken wordt moet dit vermeld worden.
 • Nieuwe Wet oneerlijke handelspraktijken in de levensmiddel en voedselvoorziening, om duurzamere ketensamenwerking te stimuleren.

Meer weten? Neem contact op met Jan Spanjaard.

Welke stappen gaan we zetten?

Uiteraard hebben we gesproken over de te zetten stappen. Het programma is nog niet “in beton gegoten”, maar een richting hebben we wel. Vaststaat is dat een actieve rol van de participanten het proces kan versnellen.

Marketing

Qua marketing zetten we in op een spreiding van het budget om ons nieuws zo breed mogelijk op gepakt te laten worden. Met onze nieuwe participant Holland Hortimedia gaan we een uitgebreide media samenwerking aan, waarbij onder andere participanten een uur op de radio komen en n.a.v. het radio optreden wordt er een persbericht geschreven. Naar mate het daadwerkelijke budget groeit wordt de media verder uitgebreid. Voor plaatsing van naam en logo’s wordt er vooraf akkoord gevraagd aan de desbetreffende participant. Graag komen wij in direct contact met de verantwoordelijke om toch de snelheid te kunnen vasthouden.

Wat verder ter tafel kwam:

 • Er zal gewerkt moeten gaan worden aan certificering voor kwaliteitswaarborging. Zodra de Flori PEFCR (Europese Horti footprint Category Rules) is dit verder op te schalen en betaalbaar te organiseren.
 • Het zou goed zijn om brancheorganisaties zoals bijvoorbeeld LTO en Greenport aan te laten haken. Ze hebben een goed netwerk en achterban. Vanwege snelheid is hier in het begin niet voor gekozen. De toegevoegde waarde wordt er zeker van gezien, dus hier zal aan gewerkt worden.

Actiepunten:

 • Verzamelen van data van de reeds aangehaakte participanten.
 • Ketenverbanden in de data maken.
 • Opstellen en delen van de wensenlijst met participanten vanuit Greenhouse Marketeers, zodat de participanten vanuit hun kan hieraan kunnen bijdragen. Graag stellen wij hem ook andersom, dus als jullie nog bedrijven hebben die een mooie toevoeging zouden zijn, dan horen wij dat graag.
 • Contactpersonen delen voor goedkeuring van plaatsing logo’s en artikelen.
 • Brancheorganisaties benaderen.
 • Uitwerken HOE de ketensamenwerking verder vormgegeven gaat worden om samen de milieu-impact te gaan verkleinen.

Afsluiting

Nogmaals dank aan de Container Centralen voor de uitstekende verzorging van rondleiding, techniek, hapjes en drankjes. Jan Spanjaard bedankt voor inzicht in de juridische componenten van de circulaire economie.

Together we can!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven