Footprint berekenen en reduceren

Footprint berekenen en reduceren

Footprint berekenen en reduceren

Een breed erkende techniek om de milieu-impact van producten te berekenen, te benchmarken en te monitoren is een levenscyclus of milieu-footprint analyse. 

Milieu-footprint

Het belang van een actuele footprintberekening

De impact die uw bedrijfsactiviteiten en producten hebben op het milieu, wordt ook wel de milieu-footprint genoemd, uitgedrukt in een waarde per impact categorie (bijvoorbeeld CO₂). Het berekenen van een footprint geeft inzicht in hoe duurzaam uw bedrijf en uw producten zijn en is het startpunt voor het verduurzamen van uw gehele organisatie.

Samen gaan we werken aan hoe we in de gehele keten de milieu-impact kunnen verkleinen. Om te kunnen berekenen waar er verbeteringen mogelijk zijn in de keten, is het noodzakelijk dat iedere participant beschikt over een actuele footprintberekening (van het voorgaande jaar) van de deelnemende producten. Heeft u nog geen actuele footprintberekening, maar wilt u wel graag deelnemen? Dan gaan we hierover graag met u in gesprek.

De impact die uw bedrijfsactiviteiten en producten hebben op het milieu, wordt ook wel de milieu-footprint genoemd, uitgedrukt in de hoeveelheid CO₂ die vrijkomt in de atmosfeer. Het berekenen van een footprint geeft inzicht in hoe duurzaam uw bedrijf en uw producten zijn en is het startpunt voor het verduurzamen van uw gehele organisatie.

Samen gaan we werken aan hoe we in de gehele keten de milieu-impact kunnen verkleinen. Om te kunnen berekenen waar er verbeteringen mogelijk zijn in de keten, is het noodzakelijk dat iedere participant beschikt over een actuele footprintberekening (van het voorgaande jaar) van de deelnemende producten. Heeft u nog geen actuele footprintberekening, maar wilt u wel graag deelnemen? Dan gaan we hierover graag met u in gesprek.

Methode

Eenduidige berekening milieu-footprint

Voor deelname aan het Horti Footprint Chain Program is een actuele milieu-footprintberekening nodig aan de hand van de ‘HortiFootprint Category Rules’. De Hortifootprint Category Rules bevatten eenduidige rekenregels voor vijftien impactcategorieën in de berekening van de milieu-footprint op productniveau. Te denken aan de milieu-impact van productie op klimaat, landgebruik en uitputting van hulpbronnen. Deze rekenregels zijn speciaal opgesteld voor de tuinbouwsector en komen zoveel mogelijk overeen met de Europese richtlijnen. Door de rekenregels toe te passen, wordt inzicht verkregen in de milieu-impact van het product, waar nog verbetering mogelijk is binnen het proces per bedrijf en hoe de milieu-footprint zich verhoudt ten opzichte van vergelijkbare producten. Zodra de FloriPEFCR klaar zijn, zullen wij deze rekenmethode toepassen.

REDUCEREN EN SAMENWERKEN​

Hoe breng ik mijn footprint naar nul?​

Als de milieu-footprint van iedere partij in de keten in kaart is gebracht, is reduceren de volgende stap. Reduceren om de impact te verlagen, maar ook om de toekomstige CO₂-belasting te beperken. Naar verwachting zullen we nooit helemaal zonder CO₂-uitstoot kunnen produceren, maar wat niet gereduceerd kan worden, kan in de laatste fase worden gecompenseerd. Het is vooral van belang dat we niet meer van de aarde nemen dan dat we teruggeven.

HFCP-Visualisatie-website-02

01.

CO₂ Reductie & Compensatie

In de visualisatie is te zien hoe stapsgewijs de verhouding van reduceren, compenseren en belasting in de potten verschuift, naarmate het Horti Footprint Chain Program verder vordert. Samen met de ketenpartners zullen we regelmatig nieuwe reductiedoelstellingen formuleren. Daarbij gaan de participanten met elkaar aan tafel om ervaringen te delen en te kijken naar mogelijkheden om elkaar te versterken. De ketenpartners hoeven daardoor het wiel niet volledig zelf uit te vinden.

HFCP Visualisatie NL-03

02.

Samenwerking met ketenpartners

Om de milieu-footprint van de sierteeltproducten zoveel mogelijk te verkleinen, is het belangrijk dat er een circulaire keten ontstaat. Bij een circulaire keten wordt alles hergebruikt en gerecycled. Het is de bedoeling dat er geen afval meer is. De wijze waarop met afval wordt omgegaan heeft namelijk een grote impact op de footprint. Het is in elk ketenonderdeel belangrijk om af te wegen of de toevoegingen aan het einde van de ‘levensduur’ weer terug in de keten kunnen worden gebracht. Voorbeeld: kunnen de verpakkingen worden hergebruikt, gerecycled of gecomposteerd? Als deze namelijk tussen het restafval komen en worden verbrand, is dit veel nadeliger voor de impact op het milieu.